Principals dubtes sobre l’ús dels pronoms relatius.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Criteris sobre la manera com hem de fer servir les denominacions de la UPC.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Criteris sobre com s’ha de fer la retolació a la UPC.


Llegeix la resta d’aquesta entrada »

A l’hora de redactar els Estatuts de la UPC, es van establir criteris sobre el tractament del gènere, amb la finalitat d’utilitzar un llenguatge no sexista i alhora per fer més visible la presència de les dones en els càrrecs i en els estaments universitaris. Aquests criteris sobre el tractament de gènere són aplicables en la redacció dels reglaments de la Universitat com a desenvolupament dels Estatuts.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

A l’hora de redactar els reglaments de la UPC, s’han de tenir en compte els criteris generals de redacció del llenguatge jurídic i administratiu: formalitat, precisió, claredat i senzillesa.

La formalitat del discurs legal i la precisió en l’ús de la terminologia específica no comporta que s’hagin de fer servir solucions poc comunes ni una redacció artificiosa.

A continuació es recullen les principals qüestions que tenen a veure amb aquests criteris de redacció.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

En aquesta fitxa trobareu un exemple i una plantilla de l’acta de reunió.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

En aquesta fitxa es recullen les qüestions sobre redacció que cal tenir en cmpte a l’hora de redactar una acta de reunió.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Aquesta fitxa recull les qüestions sobre l’estructura i els continguts de l’acta de reunió.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Com s’han d’expressar les dates partir de l’any 2000.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Criteris sobre manjúscula i minúscula que s’han d’aplicar als càrrecs de la UPC.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »